Test rychlosti připojení (Speedmeter)

Test rychlosti připojení k internetu (Speedmeter)

Zvolte testovaný směr přenosu a velikost přenášeného datového balíku:
DOWNLOAD
100kB
200kB
500kB
1000kB
1500kB
2000kB
3000kB
5000kB
10000kB
UPLOAD
100kB
200kB
500kB
1000kB
1500kB
2000kB
3000kB
5000kB
Test funguje na všech nejpoužívanějších prohlížečích se zapnutým javascriptem, nemusíte nic instalovat ani stahovat.
Volbou většího testovacího vzorku dosáhnete přesnějšího měření, na druhou stranu při nedostatečně rychlém připojení bude test probíhat neúměrně dlouhou dobu nebo dokonce může být neúspěšně ukončen ještě před dokončením měření. Zároveň je třeba si uvědomit, že test nemůže být plně průkazný - technicky totiž měří rychlost vaší komunikace s naším serverem, která může být nižší (zvláště při větším zatížení serveru), než je skutečná rychlost vašeho připojení.
Ideální volbou pro dial-up a GPRS (56kbps) je do 200kB, ISDN (128kbps) do 500kB, WiFi, pomalejší ADSL, CDMA a EDGE (512kbps) do 2000kB, rychlější ADSL a kabelová televize (2048kbps) do 5000kB, páteřní spoj a rychlé kabelové připojení (10mbps a více) do 10000kB.
POZOR: U většiny typů připojení je upload pomalejší než download, výše uvedené doporučení platí pro download, v případě testování uploadu zvolte tedy raději menší vzorek.
Během testování nepoužívejte žádné další programy s připojením na internet, aby byla použitá šíře pásma co největší. Tak získáte co nejpřesnější údaj o skutečné rychlosti vašeho připojení.

    TOPlist

Powered by Advokaciepraha.cz; Created by Zetor (c) 2004-2011